Choď na obsah Choď na menu
 


Jericho­vá ulica

27. 1. 2014

15.  Jerichova ulica

 

Pomenovania počas jej existencie

V 15. stor: Molczergasse – r. 1567: Zhorala strana, Zhorala brana, Platea Zhorala / Zhorená brána, ul.pri Zhorenej bráne – Malženickej/ – r. 1581: Platea Jericho / Jerichová ul., potom ako súčasť Ulice sv. Jána/ - v 18. stor.: Dolnojeruzalemská ul. – r.1865: Jericho Gasse, Jericho utcza – r. 1920: Jerichova ul. – r. 1950: Ulica 29. augusta – r. 1990: Jerichova ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Dnešná krátka Jerichova ulica ohraničuje z východnej strany areál univerzity. Ulica vychádza z historického jadra smerom na sever cez pôvodné miesto tzv. Malženickej brány v opevnení, ktorú zamurovali ešte v stredoveku a v novoveku zbúrali ako prvú z brán opevnenia.

 

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase bol východný front Jerichovej ulice súvislý, tvorený obytnou prízemnou radovou zástavbou. Krídlová zástavba parciel domov prejazdového typu obopínala vnútorný dvor. Parcely nemali voľnú zadnú plochu hospodárskeho dvora. Končili pri zadnej hranici krátkych parciel čelomorientovaných ku Jeruzalemskej ulici. Západnú stranu po celej dĺžke (okrem dvoch krátkych prieluk pri južnom konci lemovali zachované barokové hospodárske krídla univerzitného areálu. Tak ako protiľahlá strana ulice boli prízemné s výnimkou menšej časti, v severozápadnom nároží ulice kde je dvojpodlažná časť v pôdoryse „L“. Ulica je do súčasnosti zachovaná v intaktnom dobovom urbanistickom stave. Vek dnešných domov východnej strany nie je známy, zväčša zrejme pochádzajú z 20. stor.