Choď na obsah Choď na menu
 


Kapitulská ulica

27. 1. 2014

17. Kapitulská ulica (fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

V 16. stor.: Platea superior, Felsö utcza / Horná ul./, Platea sancti Nicolai / Ul. sv. Mikuláša / - v 17. stor.: Pap utcza, Platea sacerdotum / Kńazská ul./ - v 18. stor.: Platea superior, Felsö utcza / Horná ul./, Felsö piacz, Theatrum superior / Horný rínok, trh /, Horná ulica, Platea Canonicalis / Kanonická ul./ - r. 1896: König Béla Gasse, Béla Király utcza / Ul. Kráľa Bela/ - r. 1920: Kapitulská ulica – r. 1951: Staromestská ul. – r. 1990: Kapitulská ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Podľa mapy z roku 1895 zachytávajúcej ešte slohový urbanistický stav ulice je zrejmé, že v tom čase boli oba uličné fronty súvislé, tvorené obytnou radovou zástavbou s jednou prielukou v rozsahu parcely domu č.9. Vo východnom fronte sú sústredené dvojpodlažné domy do severnej polovice, zvyšok po záhradu bývalého kláštora klarisiek, dnes múzeum, ktorá popred dve južné parcely západného frontu je tvorený prízemnými domami s výnimkou barokového objektu na Kapitulskej ul. č. 11 , ktorý je dokonca trojpodlažný. V západnom fronte boli striedavo prízemné dvojpodlažné domy. Parcely v západnom fronte dobiehali ku zadným hraniciam parciel orientovaných ku Halenárskej ulici. Parcely sa z oboch strán navzájom stretávali v hĺbke bloku voľnými nezastavanými plochami hospodárskych dvorov. Vo východnom fronte Kapitulskej ulice boli parcely o niečo kratšie než v západnom, avšak tiež mali zadné voľné dvory , ktoré končili pri opevnení. Parcely majú v prevažnej väčšine šírky typické pre stredovekú parceláciu mesta. Krídlová zástavba parciel domov prejazdového typu obopínala vnútorný dvor.

Pred severným koncom východného frontu je umiestnená plastika Panny Márie.

Z celého historického jadra Trnavy je Kapitulská ulica (spolu s nadväzujúcim Nám. sv. Mikuláša) najviac zachovaná v intaktnom dobovom stave a to ako z urbanistického, tak aj architektonického a umelecko-historického hľadiska, pretože objekty na nej sú až na 4 výnimky novostavieb (rešpektujúcich však znaky prostredia) pôvodné, pochádzajúce zväčša zo stredoveku a z celého mesta majú najzachovalejší slohový výraz.


Kultúrne hodnoty

  • Kapitulská – Telegdiho tlačiareň, Nám. Sv. Mikuláša – založená bola v r. 1578, jej správcom bol Mikuláš Telegdy, trnavský farár a cirkevný hodnostár, v ktorého dome sa nachádzala.



 

Pamiatkové objekty

 č.d.  1,     2,     3,     4,    6,      7,     10,   11,    13,   16,   17,   19,    21,   22,    24,   26,    27,   28,   stĺp P.M. s dieťaťom .