Choď na obsah Choď na menu
 


Michalská ulica

27. 1. 2014

 18.  Michalská ulica  (fotogaléria

 

Pomenovania počas jej existencie

Pred r. 1918: S. Machael platea, Szent Mihály utcza / Ul. sv. Michala/ - r. 1919: Michalská ulica


Objektová skladba urbanistických priestorov

Na mape zo zač. 20. stor zachytávajúcej ešte pôvodný urbanistický stav je východný uličný front tvorený radovou zástavbou drobných domov želiarskeho typu pristavaných ku opevneniu. Domy malých rozmerov pokrývala pultová strecha. Pozostávali len z jednej prízemnej stavby tvaru pozdĺžne voči ulici situovaného obdĺžnika s malou hĺbkou, ktorou zaberali celú plochu parcely, ich východnou obvodovou stenou bolo opevnenie. Želiarska zástavba bola prerušená len v strede dĺžky ulice, kde sa západný uličný front natoľko priblížil k opevneniu, že domčeky sa sem už nevmestili.

Západný uličný front Michalskej ulice reprezentovali len zadné konce parciel čelom orientovaných do Jeruzalemskej ulice. K Michalskej ulici smerovali preto najčastejšie len ich hospodárske dvory, ukončené v uličnej čiare plotom, prípadne sem boli umiestnené drobné hospodárske stavby utilitárneho výrazu, situované pozdĺžne, ale i kolmo voči uličnej čiare. Blok zástavby medzi Jeruzalemskou a Michalskou ulicou je v meste jediný , ktorý mal ešte v 2. pol. 20. stor. zabezpečenú prejazdnosť naprieč parcelou.