Choď na obsah Choď na menu
 


Ulica Jána Hollého

27. 1. 2014

9.  Ulica Jána Hollého  (

fotogaléria)

 

Pomenovania počas jej existencie

V 16. stor.: Platea sancti Joannis / Ul. sv. Jána /, Platea Divi Johannis - v 18. stor.: Sant Johannis Gasse / Ul. sv. Jána / - Platea Sancti Joanni Baptistae / Ul. sv. Jána Krstiteľa / - r. 1865: Joanni Gasse / Jánova ul./ - r. 1889: Johanni Gasse, Szent János utcza / Ul. sv. Jána / - r. 1901: tak isto – r. 1920: Svätojánska ul. – r. 1924: Ul. Jána Hollého

 

 

Objektová skladba urbanistických priestorov

     Začiatkom 20. stor. bola Hollého ulica  zachovaná v urbanistickom stave aký získala počas baroka, keď postupne nahradili staršie meštianske domy vo východnom fronte mohutné stavby palácového charakteru (Seminár sv. Vojtecha, seminár Červených klerikov, Mariánsky seminár a Šľachtický konvikt) , ktoré slúžili pre ubytovanie študentov univerzity. Išlo o stavby, z ktorých každá zabrala pozdĺž ulice šírku 2-3 stredovekých parciel meštianskych domov. Na parcele každého zo seminárov bola situovaná zástavba zložená z mohutných krídel obopínajúcich nádvoria, ktorá sa nachádzala pri ulici a zadná časť parcely bola nezastavanou záhradou končiacou na východe pri zadnej parcelnej hranici domov orientovaných do Jeruzalemskej ulice. 
V priebehu prvých 20. rokov 20. stor. postupne všetky tri pôvodne dvojpodlažné semináre nadstavili o jedno podlažie, najmladší z nich - Šľachtický konvikt mal od doby výstavby v pol. 18. stor. už 3 nadzemné podlažia. Pri úprave uličných krídel seminárov v 20. stor. sa do určitej miery inšpirovali v hmotovo - priestorovom riešení (výška, tvar strechy) ako aj výraze Šľachtickému konviktu. Parcely v západnom fronte boli striedavo prízemné a dvojpodlažné. S výnimkou mohutnej palácovej štvorkrídlovej reprezentačnej stavby na juhozápadnom nároží, ktorá zabrala plochu najmenej 2 typických trnavských stredovekých parciel sa tu nachádzala pravidelná parcelácia s radovou zástavbou viackrídlových prejazdových domov s centrálnym nádvorím. 
     V súčasnosti je v intaktnom dobovom stave zachovaný východný uličný front, prevažný rozsah západného frontu bol v 2. pol. 20. stor. zdemolovaný, zachovaná zostala nárožná palácová stavba na Hollého ul. č. 1 a s ňou susediaci dom. Na mieste zbúraných objektov v severnej časti západného frontu bol nedávno postavený 3-podlažný polyfunkčný dom so sedlovou strechou, ktorý sa hmotovo a umiestnením v uličnej čiare prispôsobil okolitej zástavbe, nie sú však použité klasické materiály na streche a jednotlivých architektonických prvkoch, ani farebnosť uvedených konštrukcií a časti fasády nie je zladená s okolitou historickou zástavbou. 
 

Kultúrne hodnoty

  • Univerzitné budovy - objekty najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku; univerzita bola založená r. 1635 kardinálom P. Pázmaňom. Komplex tvorený kostolom, kolégiom, konviktami a seminármi predstavuje ojedinelý súbor historických školských budov.

  • Meštiansky dom, Hollého 1 - v tejto budove v 18. storočí sídlil poštový úrad

  • Budova Adalbertína, Hollého ul. 8 - V roku 1908 tu začala svoju činnosť mestská verejná knižnica, a súčasne v tom istom roku tu bolo otvorené prvé mestské múzeum (existovalo do r. 1918), ktorého expozícia bola vytvorená zo zbierok úzkeho okruhu obyvateľov.

  • Gymnázium v Trnave na Hollého ul. – tu od r. 1852 ako osemtriedne arcibiskupské gymnázium; jeho absolventmi boli napr. Andrej Kmeť, Pavol Blaho, Ján Konierek, Zoltán Kodály, Mikuláš Schneider- Trnavský

 


     Pamiatkové objekty

 č.d.  1    8,     pamätná tabuľa P. Jilemnický Hollého 8 , 9,    10/1,  10/2  pamätná tabuľa Š. Moyzes, Ulica Hollého 10 .